Wypadek lub choroba i ubezpieczenie od pobytu w szpitalu. Jakie wybrać?

20.05.2021
11.03.2022
Wypadek lub choroba i ubezpieczenie od pobytu w szpitalu. Jakie wybrać?

Rozwinięte systemy opieki zdrowotnej to jeden elementów decydujących i komforcie życia, jakim możemy się współcześnie cieszyć. Odbycie nawet pomyślnego leczenia szpitalnego nie oznacza jednak, że nie wiążą się z tym rozmaite kłopoty. Z wieloma z nich poradzimy sobie bez trudu, jeśli tylko dysponujemy odpowiednią sumą pieniędzy. Jak wysoką? Na kiedy? Jakże łatwiejszym byłoby nasze życie, gdybyśmy mieli zdolność przewidywania takich rzeczy. Właśnie dlatego warto nabywać ubezpieczenie na życie z odpowiednimi rozszerzeniami. Co oferują nam ubezpieczyciele w na wypadek pobytu w szpitalu?

Kiedy ubezpieczenie od pobytu w szpitalu jest potrzebne?

W razie hospitalizacji pracownikowi zatrudnionemu na umowie o pracę przysługuje, przypomnijmy, zasiłek chorobowy w wysokości 70%. Jeśli pobyt w szpitalu przypada w ciągu pierwszych 33 dni niezdolności do pracy, jest to 80%. Na pełną kwotę liczyć mogą jedynie dawcy narządów, tkanek czy komórek, kobiety w ciąży, osoby, które padły ofiarą wypadków w pracy. Przypomnijmy jednak, że nadal jest to świadczenie liczone od podstawy wynagrodzenia, którego struktura bywa przecież rozmaita. 

Powrotowi do zdrowia mogą tymczasem towarzyszyć różne dodatkowe koszty. Jak nie te związane bezpośrednio z leczeniem czy koniecznymi dodatkowymi świadczeniami lub wyposażeniem medycznym, to te wynikłe z nieobecności w domu, w rodzaju konieczności zapewnienia opieki nad dziećmi, osobami niesamodzielnymi, zwierzętami, czy różnych innych usług. Możliwość sięgnięcia po dodatkowe środki zdecydowanie ułatwi nam więc poradzenie sobie z takimi wyzwaniami. Odpowiednie rozszerzenie polisy na życie to najprostszy sposób na to, by je sobie zapewnić. 

Za co ubezpieczyciele wypłacają pieniądze?

Nie każdy przypadek, w którym o własnych siłach lub niekoniecznie przekroczymy próg szpitala, będzie kwalifikował się do wypłaty świadczenia. Z reguły towarzystwa ubezpieczeniowe określają takie warunki w ubezpieczeniu od pobytu w szpitalu, by dotyczyły one jedynie poważniejszych zdarzeń wymagających dłuższej, przynajmniej kilkudniowej hospitalizacji. Świadczenie jest liczone od każdego dnia spędzonego w placówce medycznej i wynosi najczęściej 1% sumy ubezpieczenia – może zostać zwiększone przy dłuższym leczeniu. Nierzadko odrębnie jest przy tym traktowany pobyt na OIOM. Rzućmy okiem na dwie przykładowe oferty.

Dodatkowe indywidualne ubezpieczenie na wypadek leczenia szpitalnego w postaci 5-letniej umowy proponuje do kilku polis na życie PZU. Jest dostępny w czterech wariantach, które pozwalają na objęcie ochroną pobytu trwającego minimum 4 dni, jeśli był spowodowany chorobą, bądź minimum 2 dni, jeśli był efektem wypadku. Do objętych ubezpieczeniem powodów należeć może także zawał serca lub udar mózgu (jedno świadczenie rocznie za jedno z nich), chemioterapia lub radioterapia. Rocznie możliwe są wypłaty za w sumie 180 dni. Oprócz tego możemy otrzymać (trzykrotnie w ciągu roku) kartę apteczną (dofinansowanie na zakup leków bądź innych artykułów medycznych).

Z kolei Prudential analogiczne rozszerzenie – przy czym obejmujące także operacje – również oferuje na 5 lat. Pobyt musi wynosić minimum 4 dni, po 30-tym świadczenie rośnie dwukrotnie. Podobnie w przypadku trwającego minimum 4 dni pobytu na OIOM.  Za jeden pobyt w szpitalu możemy otrzymać w sumie nie więcej niż 184% sumy ubezpieczenia. 

Generali zaś w rozszerzeniu (roczna, przedłużana umowa) towarzyszącemu polisie ProFamilia wypłaca świadczenie już za pobyt trwający nieprzerwanie dwa dni. 

Rozszerzenie obejmujące pobyt w szpitalu powinno zapewniać nam też pracownicze ubezpieczenie grupowe. Należy jednak pamiętać, że polisy takie cechują się niską sumą ubezpieczenia. W dodatku spotykane są oferty, gdzie w przypadku przedłużającej się hospitalizacji, świadczenie nie rośnie, a spada. Tak jest np. w PZU – do 0,5% SU.

Wyłączenia – ubezpieczenie od pobytu w szpitalu nie dla wszystkich

To, że ubezpieczyciele stosują rozmaite wyłączenia nie jest niczym nadzwyczajnym. Jeśli nasze zdrowie od dawna niedomaga i szukamy rozwiązań, dzięki którym łatwiej będzie nam sobie z tym poradzić, ubezpieczenie obejmujące pobyt w szpitalu do takich nie należy.

Ubezpieczamy się bowiem od tego, co stanowi jedynie potencjalne ryzyko i nie da się tego przewidzieć. Inaczej cała tego typu działalność nie miałaby sensu. Wyjęte spod takiej ochrony są zatem wszystkie zdarzenia, które nie mają charakteru niespodziewanego wypadku lub zaskakującej nas nowej choroby

Wyłączenia w ubezpieczeniu od pobytu w szpitalu

Najczęściej wyłączenia dotyczą więc m.in. zdarzeń: 

 • będących wynikiem chorób zdiagnozowanych lub leczonych przed nabyciem ubezpieczenia, przy czym bierze się tu pod uwagę okresy np. 5-10 lat.
 • będących wynikiem wad wrodzonych;
 • spowodowanych spożywaniem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych, leków użytych bez kontroli lekarskiej itd.;
 • będących skutkiem uprawiania ryzykownych sportów;
 • stanowiących skutek próby samobójczej;
 • procedur medycznych niesłużących ratowaniu zdrowia – będą więc np. operacje plastyczne/kosmetyczne z wyjątkiem tych, które stanowią usuwanie szkód po wypadku;
 • rutynowych badań.

Ponadto rozszerzenia takie najczęściej nie obejmują pobytu w placówkach rehabilitacyjnych, lecznictwa uzdrowiskowego, odwykowego. 

Assistance w polisie na życie, szeroki zakres

Jak już zauważyliśmy, powrót do zdrowia po niespodziewanej jego utracie generuje najróżniejsze koszty i kłopoty. Zmagać się z nimi będą przede wszystkim ci, którym “uziemienie” w szpitalu uniemożliwia wykonywanie obowiązków rodzinnych. Wszelkiego typu pakiety assistance to w tej sytuacji nieocenione wprost wsparcie. Warto uważnie czytać ogólne warunki ubezpieczeń dodatkowych i sprawdzać co zawierają. Zwrócić uwagę na jakich warunkach i z jakimi limitami dane usługi są realizowane. Transport medyczny w różnych okolicznościach, opieka nad dziećmi czy wizyty pielęgniarskie mogą sprawić, że całe zdarzenie będzie nas obciążało finansowo i psychicznie w znacznie mniejszym stopniu.

Oprócz tego ubezpieczyciele oferują rozszerzenia od operacji i poważnych zachorowań, co pozwoli nam na otrzymanie dodatkowych środków. Stosowane w przypadku takich produktów wyłączenia odpowiedzialności formułowane są wedle podobnych założeń, co w przypadku pobytu w szpitalu. Każda kolejna umowa dodatkowa oczywiście podniesie koszt naszej składki. Musimy więc rozważyć ile jesteśmy w stanie wydawać i czego koniecznie potrzebujemy. Równocześnie należy zadbać o odpowiednio wysoką sumę ubezpieczenia. 

Podsumowanie o polisie na wypadek hospitalizacji

 • Ubezpieczenie od pobytu w szpitalu w przypadku odpowiednio długiej hospitalizacji pozwoli nam uzyskać dodatkowe środki.
 • Świadczenie stanowi procent sumy ubezpieczenia odpowiadający liczbie spędzonych w szpitalu dni.
 • Ochrona ograniczona jest do poważniejszych przypadków.
 • Wyłączenia ograniczają ochronę do zdarzeń nieprzewidzianych.

Avatar
Oliwia Skindzier, Autor w serwisie Rankingdobrychpolis.pl

Z wykształcenia politolożka zainteresowana ekologią, filozofią i problemami globalnymi. W branży ubezpieczeń skoncentrowana przede wszystkim na tematyce emerytalnej, ubezpieczeń inwestycyjnych i na życie. W wolnym chwilach miłośniczka tańca i roślinnej kuchni.

Ikona waga

Wypełnij formularz i porównaj oferty ubezpieczeń na życie

Sprawdź z nami dopasowane oferty!

Strefa wiedzy