Pru (dawniej Prudential)

4,5/5
Na podstawie 121 opinii
ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa

Jeszcze nie minęła dekada od chwili powrotu towarzystwa Prudential do naszego kraju, a już jest to jeden z bardziej rozpoznawalnych spośród funkcjonujących w nim podmiotów. Czy to tylko rezultat udanego marketingu? Przyjrzyjmy mu się bliżej. 

Polisa ubezpieczeniowa
2

Pru (dawniej Prudential)

2
Pozycja rynkowa w Polsce
0 mln
Wypłacone odszkodowania (w ub. roku)
Logo Google
4.8/5
Logo Facebook
4.5/5
Logo Absolvent
4.8/5
Logo Panorama Firm
Brak ocen
Logo Gowork
Brak ocen
Logo Opinie24
3.8/5

Historia Prudential

Historia tej brytyjskiej firmy sięga połowy XIX wieku, jednak nie musimy snuć opowieści z tak odległych czasów, by uświadomić sobie, z jak poważną tradycją mamy tu do czynienia. W 1927 Prudential pojawia się w Polsce, najpierw przejmując akcje towarzystwa Przezorność. Najbardziej charakterystycznym znakiem tamtego okresu działalności jest rzecz jasna ówczesna siedziba, po dziś dzień będąca jednym z architektonicznych symboli Warszawy. Samo to kryje w sobie pewien potencjał marketingowy możliwy do wykorzystania po powrocie – dziś jako oddział irlandzkich struktur  Prudential poszedł jednak jeszcze dalej, nie tylko uznając roszczenia z nabytych wówczas polis, ale i podejmując działania w kierunku ustalenia spadkobierców i dokonania wypłat. Niewątpliwie pomogło to budować korzystne opinie wśród szerokich rzesz konsumentów.

Dziś Prudential daje się poznać m.in. jako dostarczyciel interesujących produktów oszczędnościowych, obejmujących zarówno polisy z UFK, jak i typowe na życie i dożycie. Stanowi to zresztą realizację składanych w momencie powrotu na nasz rynek ambitnych deklaracji dotyczących wręcz zamiaru tworzenia kultury oszczędzania. Nie mniej warte uwagi są jednak i inne rodzaje polis, które też zresztą zbierają pozytywne opinie. W Prudential znajdziemy dziś pełen zakres ubezpieczeń osobowych.

Jakie ubezpieczenia oferuje Prudential?

Komfort Życia 

Jest to ubezpieczenie na życie, które zabezpieczy twoich bliski, gdyby Cię zabrakło. Mamy możliwość podwyższenia ochrony na określony czas bez konieczności ponownej oceny ryzyka – np. wtedy, gdy kupujemy mieszkanie czy oczekujemy potomka. W ramach tej umowy możemy liczyć także na wiele umów dodatkowych. Dodatkowe wsparcie finansowe w przypadku różnych zdarzeń:

  • śmierci w nieszczęśliwym wypadku,
  • niezdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej,
  • poważnego zachorowania (54 choroby),
  • pobytu w szpitalu lub operacji,
  • poważnego inwalidztwa.

Oszczędności Bez Obaw 

W ramach tej polisy zyskujemy nie tylko ubezpieczenie na życie, ale także długoterminowy plan oszczędzania na wybrany cel w przyszłości. Mamy zapewnioną przez ubezpieczyciela gwarancję wypłaty, czyli minimalną kwotę, którą otrzymamy na koniec ubezpieczenia oszczędnościowego. Możemy także liczyć na premie roczne i premię końcową. Jest to także zabezpieczenie dla naszych bliskich. Sami decydujemy, jak długo i jak wiele odkładamy (min. 165 zł miesięcznie). Minimalny czas to 10 lat, a maksymalny jest ograniczony do dnia poprzedzającego najbliższą rocznicę umowy, która następuje po ukończeniu przez nas 75. roku życia. 

Emerytura Bez Obaw

Jest to połączenie ubezpieczenia na życie z długoterminowym planem oszczędzania na emeryturę. Dzięki tej polisie możemy gromadzić kapitał na emeryturę i cieszyć się przywilejami podatkowymi, czyli zwolnieniem z podatku od zysków kapitałowych. Zyskujemy, podobnie jak przy rozwiązaniu powyżej, gwarancję wypłaty, czyli minimalną kwotę, jaką otrzymamy na koniec ubezpieczenia. 

Start W Życie

To polisa dedykowana zabezpieczeniu dziecka. Jest nie tylko ubezpieczeniem na życie dziecka oraz oszczędzaniem na jego przyszłość. Możemy zdecydować, kiedy dziecko otrzyma zgromadzone oszczędności, najpóźniej po ukończeniu przez nie 25 roku życia. 

Pewny Kapitał 

Jest to produkt, który łączy ochronę ubezpieczeniową z zabezpieczeniem zgromadzonego kapitału. Możemy liczyć na gwarancję zwrotu wpłaconych składek oraz gwarantowaną wartość wykupu w razie rezygnacji z umowy, a także premie roczne. 

Ochrona Zdrowia 

W ramach ochrony zdrowia Prudential oferuje ubezpieczenie dodatkowe na wypadek poważnego zachorowania oraz na wypadek pobytu w szpitalu lub operacji. 

PRU Inwestycja 

Jest umową ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, gdzie wartość świadczeń uzależniona jest od wartości rachunku. Jest to produkt o charakterze inwestycyjnym, dlatego przed podpisaniem umowy musimy zapoznać się ze wszystkimi informacjami, w tym o ryzyku, z którym wiąże się to rozwiązanie. 

Komunikacja Prudential

Każdy zakup musi być jednak poprzedzony indywidualną analizą potrzeb, w czym pomocny będzie kalkulator składek i inne narzędzia. W tym zakresie Prudential również nie pozostaje w tyle i komunikuje się ze swoimi potencjalnymi klientami nader skutecznie. W ostatnim czasie udostępniono im nowy portal klienta (mojePru) zgodnie z panującymi cyfryzacyjnymi trendami.

Zgłoszenie szkody możliwe jest Biurze Obsługi Klienta, gdzie działa infolinia pod numerem 801 30 20 10. Przed podjęciem kontaktu należy oczywiście pamiętać o przygotowaniu numeru polisy.

 

Ikona waga

Chcesz porównać ubezpieczenia na życie
z najlepszych Towarzystw?

Wybierz dobrą polisę i nie przepłacaj!

Opinie

Ikona waga

Wypełnij formularz i porównaj oferty ubezpieczeń na życie

Sprawdź z nami dopasowane oferty!

Strefa wiedzy