Dodatkowe ubezpieczenie emerytalne to nie opcja. To konieczność!

30.06.2022
04.08.2022
Dodatkowe ubezpieczenie emerytalne to nie opcja. To konieczność!

Nie jest tajemnicą, że emerytura z ZUS wielu osobom nie wystarcza na spokojne życie. Coraz częstszym rozwiązaniem jest zbieranie kapitału na własną rękę. Możliwości mamy wiele. Można założyć Indywidualne Konto Emerytalne, oszczędzać na lokacie, ale również po prostu się… ubezpieczyć! Dodatkowe ubezpieczenie emerytalne ma wiele zalet – sprawdź sam!

Dodatkowe ubezpieczenie emerytalne zapewnia ochronę i… pieniądze na przyszłość

Coraz więcej osób zadaje sobie pytanie: Jak najlepiej zatroszczyć się o swoją przyszłość finansową? Nie warto liczyć na wysoką emeryturę z ZUS, statystyki nie pozostawiają złudzeń – według danych GUS z 2020 r. najwięcej, bo ponad 10%, emerytów otrzymuje emerytury w wysokości 1800,01 – 2000,00 zł brutto. To zdecydowanie za mało, by w obecnych czasach zatroszczyć się o swój byt, zdrowie, a przy tym móc opłacić np. sanatorium lub wakacje.

W szczególnie trudnej sytuacji są często osoby, które przez całe życie prowadziły jednoosobową działalność gospodarczą. Niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, w której otrzymują niższą emeryturę, niż wysokość wpłacanych przez lata składek. I choć wielu obywateli ma świadomość, że emerytury będą coraz niższe, (wg. prognoz mogą wynieść 30% otrzymywanej pensji) to nadal niewielu wie, jak sprostać tej sytuacji. Odpowiedzią może być ubezpieczenie emerytalne.

Kiedy warto kupić ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym

O zakupie ubezpieczenia warto pomyśleć już po ukończeniu 30 roku życia. Wówczas możemy liczyć jeszcze na stosunkowo niskie składki, a przy tym mamy dostatecznie dużo czasu, aby uzbierać całkiem pokaźną sumę pieniędzy na emeryturę, nie nadwyrężając tym samym domowego budżetu.

Nie oznacza to jednak, że osoby starsze nie mogą zakupić polisy z UFK – ubezpieczając się nawet po 50 roku życia, jesteśmy w stanie zapewnić sobie wyższą emeryturę. Im wcześniej jednak zaczniemy, tym mniejsze sumy miesięcznie będziemy musieli odkładać, aby zapewnić sobie zadowalającą wysokość świadczenia.

Na czym polega ubezpieczenie z funkcją oszczędzania?

Tego rodzaju polisa chroni rodzinę ubezpieczonego na wypadek jego śmierci, a przy tym umożliwia długoterminowe oszczędzanie pieniędzy, np. na przyszłą emeryturę. Ochronę można rozszerzyć również o inne zdarzenia – wszystko zależy od naszych własnych preferencji. 

Ubezpieczony sam wybiera, jak długo zamierza wpłacać pieniądze, a także ustala wysokość składki. Jej część ubezpieczyciel będzie pobierał jako koszt ochrony, a pozostałość zainwestuje w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe.

Mechanizm działania tego rodzaju ubezpieczenia gwarantuje systematyczne, a przede wszystkim skuteczne oszczędzanie. Właściciel polisy zobowiązuje się, że będzie opłacał składki, a zgromadzone pieniądze otrzyma dopiero po wygaśnięciu umowy. Dzięki temu mamy pewność, że nie wydamy tych środków na bieżące, palące potrzeby, a faktycznie zapewnimy sobie lepsze warunki na emeryturze. 

“Korzyścią oszczędzania w ramach polisy UFK jest niewątpliwie fakt, że jesteśmy zobowiązani przez określony czas do systematycznego odkładania pieniędzy, a dostęp do nich jest utrudniony. Dzięki temu mamy pewność, że nie wydamy ich pochopnie i zrealizujemy zakładany przez nas cel oszczędnościowy”

– twierdzi ekspert DobrejPolisyNaŻycie.pl

Długoterminowe oszczędzanie ma wiele zalet, m.in.:

  • pomaga wyrobić nawyk budowania poduszki finansowej,
  • uświadamia, że systematyczne odkładanie niewielkich kwot, pozwala zgromadzić wysoki kapitał na przyszłość,
  • zwiększa kontrolę nad wydatkami i domowym budżetem,
  • poprawia bezpieczeństwo finansowe rodziny.

Ponadto oszczędzanie w ramach polisy UFK daje szereg możliwości ochronnych. W sytuacji śmierci ubezpieczonego pieniądze trafią do osoby (osób), które uposażył podczas podpisywania umowy ubezpieczenia. Świadczenie z ubezpieczenia podlega dziedziczeniu i, co istotne, jest wolne od podatku od spadku i darowizn.

Pamiętajmy! Wykupując polisę z UFK możemy określić czas trwania umowy. Jeżeli naszym celem jest odłożenie środków na emeryturę, to najlepszym rozwiązaniem będzie wypłata oszczędności dopiero po osiągnięciu wieku emerytalnego. 

Ubezpieczenie ochronno-oszczędnościowe od Nationale Nederlanden

Polisę UFK można kupić w wielu towarzystwach ubezpieczeniowych. Przyjrzyjmy się jednak ofercie ubezpieczyciela, który obecnie zajmuje pierwsze miejsce rankingu opinii klientów ubezpieczeń na życie w naszym serwisie, a mianowicie Nationale Nederlanden.

NN ma w swojej ofercie polisę Start w Przyszłość, która umożliwia oszczędzanie na dowolny cel, również długoterminowo na emeryturę. To elastyczne ubezpieczenie z wieloma wariantami ochrony oraz możliwościami inwestowania. Dodatkowo możemy ubezpieczyć nawet do 10 członków rodziny. 

Polisa przeznaczona jest dla klientów od 1 do 66 roku życia i ma charakter długoterminowy. Sprawdzi się zatem nie tylko jako narzędzie podnoszące standard życia na emeryturze, ale umożliwi również oszczędzanie środków dla dziecka, np. na studia. Umowę można podpisać minimum na 10 lat, a maksymalnie do ukończenia przez ubezpieczonego 75 roku życia. 

Naturalnie, jeśli zależy nam skorzystaniu z dodatkowych środków na emeryturze, warto podpisać umowę przynajmniej do 60/65 roku życia.

Sumę ubezpieczenia dostosowujemy indywidualnie – minimalnie może to być 20 000 zł w przypadku dorosłego i 1000 zł w przypadku dziecka.

Jak działa polisa ochronno-oszczędnościowa od Nationale Nederlanden?

Produkt Sposób na Przyszłość NN umożliwia zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym – klienci mają możliwość przenoszenia środków między dostępnymi funduszami. W zależności od naszego podejścia do ryzyka, a także wiedzy o inwestowaniu możemy wybierać między funduszami dynamicznym oraz konserwatywnym, a także gotowymi rozwiązaniami, tj. portfele modelowe oraz fundusze Perspektywa. 

Te ostatnie sprawdzą się w przypadku osób, które nie mają doświadczenia w inwestowaniu. –  Wystarczy wybrać horyzont czasowy, a pieniądze będą inwestowane w sposób automatyczny. Im bliżej końca inwestycji, tym ryzyko inwestycyjne będzie mniejsze.

Ochronę ubezpieczeniową można rozszerzyć m.in. o poważne zachorowanie, pakiet wypadkowy NNW, a także pobyt w szpitalu. Wariant podstawowy obejmuje śmierć ubezpieczonego.

Ważne! Kupując polisę, zobowiązujemy się w zasadzie do opłacania dwóch składek: ochronnej i inwestycyjnej. Wysokość składki ubezpieczeniowej zależy m.in. od wieku ubezpieczonego oraz sumy ubezpieczenia. Kwota przeznaczona na inwestycję jest stała, ale o jej wysokości decydujemy sami podczas zawierania umowy. 

Dodatkowe ubezpieczenie emerytalne – wady i zalety

Bezsprzeczną korzyścią ubezpieczenia na życie z funkcją oszczędnościową jest indywidualny zakres produktu. Sami ustalamy wysokość składki, sumy ubezpieczenia oraz zakres ochrony. 

Polisa na życie z funkcją oszczędzania nie tylko chroni nas na wypadek nieprzewidzianych trudnych zdarzeń losowych, ale przede wszystkim pomaga zebrać dodatkowy kapitał potrzebny do zapewnienia sobie godnej emerytury. Zgromadzone pieniądze są naszą własnością i możemy je wypłacić na koniec umowy. 

Zalety ubezpieczenia na życie z UFKWady ubezpieczenia na życie z UFK
umożliwia oszczędzanie i chroni rodzinę na wypadek śmierci ubezpieczonego, odkładane pieniądze są inwestowane, a składka podlega indeksacji (jest odporna na inflację) wyrabia nawyk systematycznego oszczędzania – właściciel polisy musi co miesiąc opłacać składkę, pozwala dopasować ochronę do potrzeb ubezpieczonego.część wpłacanych pieniędzy jest pobierana na poczet składki ochronnej,potencjalne zyski z inwestycji są mniejsze niż w przypadku instrumentów finansowych dostępnych w ramach III filaru.
Wady i zalety oszczędzania na dodatkową emeryturę w ramach ubezpieczenia UFK

Główną wadą polis UFK jest minimalny zysk inwestycyjny. Bardzo często zdarza się, że klienci wypłacają na koniec umowy tyle środków, ile wpłacili lub zbliżoną kwotę. Jeżeli zależy nam na pomnażaniu kapitału, być może warto zainteresować się instrumentami finansowymi z trzeciego filaru. Jeśli jednak ważniejsze jest dla nas systematyczne i skuteczne oszczędzanie, to ubezpieczenie z funkcją oszczędzania świetnie się do tego nadaje. 

Opłacając polisę, łatwo o tych środkach zapomnieć, a po dziesięciu latach można być pozytywnie zaskoczonym dodatkowymi kilkunastoma tysiącami złotych.

Jeżeli zastanawiasz się nad zakupem ubezpieczenia emerytalnego sprawdź również ofertę Pru.

A może Indywidualne Konto Emerytalne lub Pracownicze plany kapitałowe? 

Inwestowanie w trzeci filar to jeden z popularniejszych sposobów oszczędzania na emeryturę jeszcze przez zakończeniem aktywności zawodowej. Utrata zaufania do instytucji rządowych w kraju wynikająca z likwidacji OFE mimo wszystko nie spowodowała całkowitej rezygnacji z oszczędzania na emeryturę. To dobrze! 

Trzeci filar niewątpliwie ma tę zaletę, że wpłacane pieniądze (czy to na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, czy na IKZE) mogą być dysponowane wyłącznie przez nas samych – podobnie jest z polisami UFK.

Niezależnie od tego, na jakie rozwiązanie ostatecznie się zdecydujemy, warto po prostu zacząć. Dodatkowe pieniądze przydadzą się zawsze – długoterminowe inwestowanie w obliczu rosnącej inflacji wydaje się po prostu najrozsądniejszym rozwiązaniem. Nie warto odkładać tego na później – im wcześniej zaczniemy, tym łatwiej będzie nam osiągnąć zakładany cel.

Ikona waga

Wypełnij formularz i porównaj oferty ubezpieczeń na życie

Sprawdź z nami dopasowane oferty!

Strefa wiedzy