Ubezpieczenie zdrowotne studenta – dowiedz się, jak je wybrać!

27.02.2023
27.02.2023
Ubezpieczenie zdrowotne studenta – dowiedz się, jak je wybrać!

Nawet jeśli dbamy o swoje zdrowie, może dojść do zdarzenia, które poważnie nam zaszkodzi. Może być to zarówno przewlekła choroba, jak i np. wypadek samochodowy. W takich sytuacjach warto mieć dobre ubezpieczenie zdrowotne.

Do czego uprawnia posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego?

Ubezpieczenie zdrowotne to parasol ochronny, który zdecydowanie warto posiadać – nie sposób przewidzieć, czy nie trafi się nam wymagający hospitalizacji wypadek lub poważna choroba. W takiej sytuacji polisa z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego uprawnia nas do pomocy medycznej. Do świadczeń opieki zdrowotnej zalicza się między innymi pokrycie wydatków za:

  • pobyt w szpitalu,
  • zabiegi medyczne
  • wizyty lekarskie w punktach POZ – Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Ochrona ta przysługuje zarówno w kraju, jak i za granicą (w tym drugim przypadku konieczne jest posiadanie karty EKUZ). Posługiwanie się Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego jest bezpłatne.

Ubezpieczenie zdrowotne to nie to samo co ubezpieczenie chorobowe!

Częstym błędem jest traktowanie ubezpieczenia zdrowotnego i chorobowego jako takich samych rozwiązań – jest tak zarówno w przypadku studentów, jak i osób, które edukację mają już dawno za sobą. Tymczasem rozwiązania te znacznie się między sobą różnią. Wiesz już, do jakich rodzajów świadczeń uprawnia Cię ubezpieczenie zdrowotne – jest to, ogólnie rzecz biorąc, pokrycie kosztów leczenia.

Z kolei w ramach ubezpieczenia chorobowego można liczyć na takie świadczenia jak na przykład:

  • zasiłek rodzicielski,
  • zasiłek macierzyński.

Ważne! Ubezpieczenie chorobowe oraz polisa ubezpieczenia zdrowotnego to dwa odrębne produkty.

Warto pamiętać o tym rozróżnieniu. Jest tak zarówno w kontekście publicznego ubezpieczenia zdrowotnego i chorobowego, jak i w odniesieniu do polis prywatnych.

Ubezpieczenie zdrowotne studenta – jak je zdobyć?

Studenci mają m.in. prawo do ubezpieczenia zdrowotnego NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia). Może być to zarówno własny tytuł do ubezpieczenia (np. zatrudnienie w ramach umowy o pracę, ponieważ wtedy studenta do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza pracodawca), aczkolwiek często można spotkać się z sytuacją, w której do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza go inny podmiot. Kto może to zrobić?

Praktyka pokazuje, że ubezpieczenie zdrowotne studenta zazwyczaj pochodzi od:

  • członka rodziny – może być to np. matka lub ojciec (lub współmałżonkowie rodziców), ale jeśli rodzice nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu, takie prawo przysługuje również dziadkom itp. Ochrona ubezpieczeniowa wygasa po zakończeniu pracy członka rodziny, które objął ubezpieczeniem studenta. Jeśli rodzice studenta zmieniają pracę, konieczne będzie ponowne zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia,
  • uczelni – studenci mają prawo do ochrony ze strony instytucji, w której pobierają naukę. Mowa tu o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych przez uczelnię wyższą, do której uczęszczają. Dotyczy to sytuacji, w której osoba o statusie studenta nie posiada własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego. Oczywiście, trzeba liczyć się z tym, że skreślenie ubezpieczonego z listy studentów odbiera możliwość skorzystania z publicznych świadczeń opieki zdrowotnej.

Ważne! W sytuacji, gdy pracujący rodzic objął studiujące dziecko ochroną ubezpieczeniową i zmienił pracę, musi on ponownie zgłosić studenta do ubezpieczenia

Jeśli student chce mieć aktywne ubezpieczenie zdrowotne z uczelni, musi o tym poinformować swoją szkołę wyższą. W takiej sytuacji prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wygasa po 4 miesiącach od daty ukończenia studiów/skreślenia z listy studentów.

Ważne! Student zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię traci ochronę po ukończeniu studiów, przez co rozumie się dzień złożenia egzaminu (obrony pracy dyplomowej). Prawo to traci się natychmiastowo w przypadku skreślenia z listy studentów

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne studenta. Kilka słów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych przez prywatne towarzystwa

Ubezpieczenie zdrowotne publiczne pełni ważną rolę, jeśli zależy Ci na pomocy w leczeniu szpitalnym lub finansowaniu badań medycznych. Nie jest to jednak jedyna opcja. Posiadanie prywatnej polisy da Ci dodatkową ochronę oraz prawo do odszkodowania. Dzięki temu nie musisz obawiać się, że w przypadku poważnych problemów zdrowotnych zostaniesz z niczym.

Oferta towarzystw w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego – luty 2023

Jeśli chodzi o ofertę prywatnych ubezpieczycieli, mamy dla Ciebie bardzo dobrą wiadomość – możliwości w tym zakresie są dość szerokie. Poniżej znajdziesz niektóre spośród tego typu produktów ubezpieczeniowych:

UbezpieczycielPodstawowe informacje na temat świadczeń zdrowotnych
TU ZdrowieOferta ubezpieczenia zdrowotnego jest dostępna w kilku wariantach. W zależności od wariantu można liczyć np. na.konsultacje ze specjalistami,badania obrazowe (np. RTG),szczepienie przeciw grypie.
TU Inter PolskaDo ubezpieczenia zdrowotnego może przystąpić każdy w wieku od 6. do 60. roku życia. Ochrona obejmuje sfinansowanie takich usług jak np.:konsultacje z lekarzami,badania laboratoryjne i testy alergiczne,pomoc assistance w postaci wizyt pielęgniarki czy pomocy psychologicznej.Zakres dostępnych zależy od tego, jaki pakiet zostanie wybrany. Zakup bardziej rozbudowanego pakietu wiąże się z obowiązkiem opłacania wyższej składki.
Compensa TUW ramach polisy TU Compensa możemy liczyć na świadczenie finansowe w przypadku:hospitalizacji,inwalidztwa,powstania trwałej niezdolności do pracy.
Signal IdunaDzięki polisie ubezpieczenia zdrowotnego Signal Iduna klient może uzyskać takie wsparcie jak np.:dostęp do lekarzy z różnych specjalizacji (możliwy jest dostęp do kilkudziesięciu różnych lekarzy),wsparcie podczas zabiegów, w tym w szczególności w zakresie rehabilitacji wzroku,pomoc dla kobiet w ciąży.
UniqaPolisa zdrowotna daje klientowi dostęp do takich form wsparcia:szczepienia (w zależności od typu pakietu),badania laboratoryjne,usługi dodatkowe w postaci pomocy pielęgniarki czy prowadzenia ciąży przez ginekologa (w wariancie rozszerzonym).
Tabela 1. Ubezpieczenie zdrowotne dla studenta — przegląd ofert towarzystw ubezpieczeniowych. Opracowane 24.02.2023 r.

Oczywiście, są to tylko niektóre spośród dostępnych na rynku ofert. Chcesz poznać więcej opcji? To bardzo dobrze – możesz odwiedzić internetowy ranking polis zdrowotnych.

Ważne! Ubezpieczyciele oferują różne pakiety w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Możliwe jest poszerzanie zakresu ochrony, co oczywiście wiąże się z koniecznością opłaty wyższych składek.

Ubezpieczenie zdrowotne studenta – na co warto zwrócić uwagę?

Chcesz mieć własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego wykupionego w prywatnym towarzystwie? 

Jeśli zastanawiasz się nad wyborem konkretnego towarzystwa, warto zwrócić uwagę na:

1.  Okres karencji – czas (liczony zazwyczaj w miesiącach) bezpośrednio po podpisaniu umowy polisy zdrowotnej, w którym ochrona ubezpieczeniowa nie działa. Dzięki temu ubezpieczyciel jest w stanie przygotować się na takie praktyki klientów jak np. zakup polisy tuż po otrzymaniu informacji o poważnej chorobie. Warto mieć na uwadze okres karencji – w przeciwnym wypadku możemy się niemiło zaskoczyć.

2.  Zakres ochrony – podczas kontaktu z ubezpieczycielem otrzymujemy listę zdarzeń, które uprawniają nas do odszkodowania. W materiałach marketingowych można znaleźć zwięzłe, ale optymistyczne informacje co do zakresu ochrony. Trzeba być jednak ostrożnym, ponieważ nie zawierają wszystkich danych; niezbędne informacje można znaleźć w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Może się bowiem okazać, że  podstawowe warianty polisy nie obejmują refundacji kosztów szczepienia czy też niektórych zabiegów.

3.  Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela – zazwyczaj do otrzymania składki nie uprawniają takie powody uszczerbku na zdrowiu jak np. próba samobójcza czy popełnienie przestępstwa w czasie poprzedzającym wypadek.

4.  Koszty last but not least, należy zwrócić uwagę na ceny. Dotyczy to zarówno różnych towarzystw, jak i ofert w obrębie jednego ubezpieczyciela. Przykładowo, polisa Uniqa dostępna jest w 2 wariantach cenowych: podstawowym i rozszerzonym. Nie inaczej jest w przypadku TU Zdrowie – spośród 4 różnych wariantów najbardziej rozbudowany jest aż kilka razy droższy niż podstawowy.

Cena ubezpieczenia to aspekt, którego nie sposób pominąć; w przeciwnym wypadku opłacanie comiesięcznej składki zdrowotnej (lub opłacenie rocznej składki) może leżeć poza naszymi możliwościami, co doprowadzi do utraty prawa do ubezpieczenia.

Ubezpieczenie zdrowotne studenta. Najczęściej zadawane pytania

1. Jakie są możliwości ubezpieczenia zdrowotnego dla studenta? Kogo dotyczy obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego?

 Generalnie, rodzic/opiekun prawny może zgłosić studenta do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oprócz tego składki w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego opłaca student zatrudniony na umowę o pracę (obowiązku tego nie ma w przypadku umów zlecenia, gdy osoba ucząca się ma mniej niż 26 lat). W takiej sytuacji podlega się również obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Obowiązek opłacenia składek wynika z przepisów.

Oprócz tego student może uzyskać ubezpieczenie zdrowotne w prywatnym towarzystwie. Ponieważ polisa jest dostępna  dla osób w różnym przedziale wiekowym (od wczesnego wieku dziecięcego do emerytalnego), status studenta nie odgrywa tu decydującej roli.

2.   Kto może zgłosić studenta do ubezpieczenia zdrowotnego?

Studenta do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza rodzic lub inny opiekun prawny. Jeśli rodzice nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia, można o to poprosić innego członka rodziny, w tym np. dziadka. W ostateczności może to zrobić uczelnia wyższa – ze środków publicznych.

3.   Czy student może mieć własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego?

Tak, jak najbardziej jest to możliwe – student zgłoszony jako członek rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego to nie jedyne dostępne rozwiązanie. Zatrudnienie na umowie o pracę czy prowadzenie działalności gospodarczej oznacza posiadanie innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego

4.  Od czego zależy koszt ubezpieczenia zdrowotnego?

Opłata za polisę zależy przede wszystkim od zakresu uzyskanej ochrony. Oprócz tego comiesięczna składka może wzrosnąć wskutek zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku polisy grupowej).

5.   Co warto wziąć pod uwagę podczas analizy ofert ubezpieczycieli?

Aby wybrać odpowiednią polisę, należy wziąć pod uwagę np. takie kwestie jak zakres ochrony ubezpieczeniowej, okres karencji oraz wysokość składek. To ważne, ponieważ oferowanie ubezpieczenia zdrowotnego w kilku wariantach, które różnią się między sobą zakresem ochrony oraz kosztami.

Ikona waga

Wypełnij formularz i porównaj oferty ubezpieczeń na życie

Sprawdź z nami dopasowane oferty!

Strefa wiedzy