Pru (dawniej Prudential) Oszczędności bez Obaw a Nationale Nederlanden Sposób na Przyszłość – który sposób na oszczędzanie?

21.03.2022
31.08.2022
Pru (dawniej Prudential) Oszczędności bez Obaw a Nationale Nederlanden Sposób na Przyszłość – który sposób na oszczędzanie?

Ubezpieczenie z komponentem oszczędnościowym to jedno ze standardowych rozwiązań bardzo szeroko obecnych na rynku. Jednak zarówno produkty ochronne, jak i inwestycyjne, czy służące oszczędzaniu w inny sposób, są bardzo różnorodne. Rzućmy okiem na produkt Prudential Oszczędności bez obaw oraz oferowany przez Nationale Nederlanden Sposób na Przyszłość. 

Umowa główna i elementy ochronne Pru / Prudential

Ubezpieczenie oszczędnościowe Prudential Oszczędności bez obaw zawieramy na minimalnie 10 lat i możemy to zrobić do 65 roku życia. Umowa musi wygasnąć, gdy ukończymy 75. Główna umowa chroni od ryzyka śmierci i w takim wypadku uposażony może otrzymać gwarantowaną sumę z tytułu dożycia wraz z ewentualnymi premiami od ubezpieczyciela. To samo otrzymujemy na koniec okresu oszczędzania. 

Ochrona może zostać rozszerzona o szereg umów dodatkowych:

 • ​Na wypadek śmierci,
 • na wypadek śmierci w nieszczęśliwym wypadku,
 • niezdolności do pracy zarobkowej,
 • poważnego inwalidztwa (29 przypadków ),
 • poważnego zachorowania (54 choroby),
 • pobytu w szpitalu lub operacji.

Ponadto w Prudential mamy dość szerokie możliwości jeśli chodzi o przejęcie opłacania składek. Może się stać w razie wystąpienia trzech ryzyk (poważne zachorowanie, inwalidztwo, niezdolność do pracy, są to osobne umowy. W katalogu rozszerzeń nie znajdziemy produktów przygotowanych z myślą o innych członkach rodziny. 

Szczegóły umowy ubezpieczenia w Nationale Nederlanden

Ubezpieczenie na życie Nationale Nederlanden Sposób na Przyszłość także może być nabyta na min. 10 lat przez klientów w wieku do 65. Może objąć nawet do 10 osób. 

Nader szeroki jest tu katalog umów dodatkowych, na które składają się następujące produkty: 

 • Umowa dodatkowa na wypadek nowotworu „Ona”
 • Umowa dodatkowa na wypadek nowotworu „On”
 • Umowa dodatkowa na wypadek poważnych chorób — bez nowotworów
 • Pobyt w szpitalu 
 • Niezdolność do samodzielnego życia lub pracy
 • Przejęcie opłacania składek z tytułu niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji
 • „Miesięczna wypłata” na wypadek niezdolności do pracy
 • Trwałe inwalidztwo wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • Umowa dodatkowa na wypadek uszkodzenia ciała
 • Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego
 • Umowa dodatkowa na wypadek uszkodzenia ciała dziecka
 • Poważne zachorowania dziecka
 • Śmierć ubezpieczonego (rodzica)
 • Indywidualne Konto Emerytalne (IKE)
 • Indywidualne Konto Zabezpieczeń Emerytalnych (IKZE)
 • Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe (UFK)

Możliwości rozbudowy zakresu polisy Nationale Nederlanden Sposób na przyszłość na tym się jednak nie kończą. M.in. w tym przypadku ubezpieczyciel oferuje choćby — unikalny na tle innych propozycji na rynku — cały pakiet dla chorych na cukrzycę, a także produktu zwiększające zakres ochrony w obszarze kardiologicznym, neurologicznym, możemy też zapewnić sobie wsparcie w razie wykrycia koronawirusa. Nas jednak najbardziej interesować będą propozycje oszczędnościowe. 

Oszczędności bez Obaw kontra Sposób na Przyszłość: odkładamy czy inwestujemy?

Zestawienie tych dwóch produktów może mieć na pierwszy rzut oka ograniczony sens, jako że mają one innych charakter. Właśnie dlatego jednak warto to zrobić, uprzednio jednak poświęćmy kilka słów ich istocie.

Polisa Prudential Oszczędności bez Obaw jest przykładem polisy na życie i dożycie. Możemy w skrócie powiedzieć, że jest to stricte ubezpieczenie oszczędnościowe. Gromadzimy tam środki, które uda nam się odłożyć, przy czym oczywiście odprowadzamy regularną składkę o ustalonej wysokości. 

Ubezpieczenie na życie Nationale Nederlanden Sposób na Przyszłość jest natomiast polisą, której towarzyszy rachunek UFK (popularne ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe). Ze względu na wątpliwe praktyki towarzyszące w przeszłości dystrybucji tego rodzaju produktów, nie mają one w ostatnich latach dobrej prasy, jednak ciągle cieszą się sporą popularnością. W czym tkwi różnica?

W obu przypadkach nasze pieniądze nie będą leżeć bezczynnie. Prudential będzie je inwestował, dzięki czemu może nam zaoferować wspomnianą już opcjonalną premię. Ryzyko związane z tymi operacjami ponosi jednak sam.

Z naszego punktu widzenia polisa Prudential Oszczędności bez obaw jest rodzajem skarbonki, do której towarzystwo ubezpieczeniowe może nam dorzucić kilka groszy. Wartość rachunku w każdym momencie wynika z ilości odprowadzonych składek, a sumę z tytułu dożycia ustalamy już przy zawieraniu umowy. Ubezpieczyciel może jednak inwestować na różne sposoby co do pewnego stopnia przełoży się na ostateczne owoce.

W przypadku produktów inwestycyjnych, do jakich należeć może ubezpieczenie na życie Nationale Nederlanden Sposób na Przyszłość, jest inaczej. Tutaj to my inwestujemy — a w każdym razie ponosimy ryzyko. Nasze składki są zamieniane na — nie wchodząc w nieistotne tu szczegóły — różnego typu papiery wartościowe, stanowiące obietnicę spłaty zobowiązania wobec nas.

Długoterminowy plan oszczędzania w praktyce

Nie sposób na początku oszczędzania ustalić, ile uzyskamy na koniec. Wartość rachunku jest więc związana a aktualną wartością tych aktywów. Może więc teoretycznie spaść poniżej sumy składek. W praktyce jednak, w ślad za wzrostem gospodarczym ich wartość rośnie, pożyczając pieniądze inwestorom osiągamy zysk. Nie należy spodziewać się oszałamiających wyników. Zwłaszcza że ubezpieczyciele proponują raczej powściągliwe modele inwestowania, zapewniające minimalne zyski, ale też bardzo niskie ryzyko.

Mimo wszystko mogą to być pewne korzyści, nade wszystko jednak, polisy z UFK cieszą się popularnością z nieco innych powodów. Obok tego, że stanowią techniczne wspomożenie oszczędzania, to dają bezpieczeństwo i wysoki stopień swobody dysponowania aktywami, m.in. wyłączonymi z postępowania spadkowego. 

Nie da się powiedzieć, że jedno rozwiązanie jest lepsze, a inne gorsze — to zależy od indywidualnych preferencji. W obu przypadkach będziemy zwolnieni z konieczności odprowadzania 19% podatku od zysków kapitałowych. Zasadniczo jednak ci, którym potrzebny jest wehikuł do zagospodarowania większych kwot, wybiorą polisę z UFK, czyli w tym przypadku ubezpieczenie na życie Nationale Nederlanden Sposób na Przyszłość.

Jak to wygląda bliżej?

W produkcie Prudential mamy do wyboru dwa profile oszczędzania — konserwatywny i zrównoważony. W tym pierwszym zdecydowana większość środków będzie inwestowana w papiery dłużne Skarbu Państwa Polskiego lub w inne o wysokiej wiarygodności. Wyboru tego dokonujemy raz na początku i nie możemy już dokonać zmiany. Minimalna składka miesięczna wynosi 165 zł, maksymalna ponad 3 tys. zł. 

Ubezpieczenie na życie Nationale Nederlanden Sposób na Przyszłość możemy zasilać minimalną składką inwestycyjną w wysokości 50 zł (to odrębna wartość od ochronnej).

Mamy dużą swobodę zarządzania portfelem i możemy bezpłatnie przenosić środki pomiędzy funduszami. Nie wiążą też nas sztywno żadne wstępne deklaracje co do sposobu inwestowania. Interesującym rozwiązaniem może być program Nowa Perspektywa, który zdejmuje nam troskę o inwestycje z głowy. Im bliżej końca założonego okresu, tym bardziej redukowane będzie towarzyszące m ryzyko. 

Pozostałe możliwości oszczędzania z Nationale Nederlanden 

Prudential Oszczędności bez Obaw to produkt dość prosty i nie jest to jego wadą — istotna część nabywców ma potrzeby, jakim właśnie takie rozwiązanie odpowiada. Ubezpieczenie na życie Nationale Nederlanden Sposób na Przyszłość — inaczej – może, jak już wiemy, obejmować wiele ryzyk, ale również jeśli chodzi o oszczędzanie jest w stanie zaoferować wiele więcej. 

Za pośrednictwem ubezpieczyciela możemy rozpocząć gromadzenie środków na emeryturę. Nie wyważano tu otwartych drzwi — zaproponowano klientom po prostu skorzystanie dwóch rozwiązań trzeciego filaru — IKE oraz IKZE. W ramach tych kont nadal prowadzić będziemy rachunek UFK — to jedno z bardziej popularnych rozwiązań, nie ma tu przy tym zresztą innych opcji niż instrumenty kapitałowe.

Szczególne korzyści daje tu IKZE — wprawdzie na koniec, przy wypłacie, zapłacimy ryczałtowy jedynie 10% podatek, jednak w trakcie każda wpłata obniża podstawę bieżącego podatku dochodowego. Raz założone konta oczywiście zachowamy, możemy dowolnie zmieniać dostawcę usługi.

Najlepsze ubezpieczenie pomoże Ci zgromadzić kapitał

Podsumowując, jak zwykle, choć dla niejednego czytelnika to zapewne dalece niesatysfakcjonująca konkluzja, nie sposób wskazać, na powinien się zdecydować — nigdy dość powtarzania, że zależy to od indywidualnych potrzeb. Osobne zagadnienie to efektywne zakresy produktów ochronnych, których analiza wymaga uważnej lektury warunków. Tak czy inaczej, na niedostatek, co istotne, różnorodnych propozycji nie możemy na naszym rynku narzekać.  

Jeśli zastanawiasz się, ile może kosztować dobre ubezpieczenie z długoterminowym planem oszczędzania, wypełnij formularz na naszej stronie i oblicz składkę ubezpieczenia. Wybierz najlepszy wariant ubezpieczenia i zagwarantuj sobie wypłatę świadczenia w trudnym momencie życia oraz oszczędzaj na dowolny cel. Zamów rozmowę z doradcą, który wskaże Ci, na co zwrócić uwagę wybierając polisę.

Avatar
Piotr Czubiński, Autor w serwisie Rankingdobrychpolis.pl

Autor poradników i wpisów o ubezpieczeniach na życie, zdrowie i o ubezpieczeniach mieszkań i domów. Pracuję w ubezpieczeniach od 2001 roku i co ciekawe, nadal z zainteresowaniem śledzę zmiany w polisach. Ubezpieczenia są ważne, a jeszcze ważniejsze te dobrane dobrze. Zapraszam do polemiki!

Ikona waga

Wypełnij formularz i porównaj oferty ubezpieczeń na życie

Sprawdź z nami dopasowane oferty!

Strefa wiedzy