Pru (Prudential) Emerytura bez Obaw a Nationale Nederlanden Sposób na Przyszłość – gdzie po wyższą emeryturę?

21.03.2022
31.08.2022
Pru (Prudential) Emerytura bez Obaw a Nationale Nederlanden Sposób na Przyszłość – gdzie po wyższą emeryturę?

Konieczność samodzielnego zadbania o środki na jesień życia jest oczywista już od chwili wprowadzania reformy emerytalnej. Produkty ubezpieczeniowe stanowią w tym zakresie bardzo użyteczne narzędzia. Przyjrzymy się polisie Prudential Emerytura bez Obaw oraz Nationale Nederlanden Sposób na przyszłość i wyjaśnijmy sobie, dlaczego wypłata świadczeń własnych jest konieczna i jak się do tego mają obiegowe opinie.

Dlaczego musimy oszczędzać na przyszłą emeryturę sami? 

Mogłoby się wydawać, że wokół poważnego tematu, jakim są emerytury, będzie toczyła się poważna debata. Tej jednak próżno wypatrywać od lat. W przestrzeni publicznej nietrudno spotkać za to wezwania i opinie, za którymi stać może motywacja, oględnie mówiąc, odległa od troski o dobro przyszłych emerytów i w ogóle jakiekolwiek dobro wspólne.

Od dobrych dwóch dekad nieustannie możemy się więc dowiedzieć, że już niebawem ZUS upadnie. Odprowadzone składki to zmarnowane pieniądze, a wypłata świadczeń stanie pod znakiem zapytania, bo za mało osób będzie pracować.

Nie będziemy może dociekać tego, jak miałby wyglądać upadek podmiotu, będącego tylko rodzajem agencji obsługującej zobowiązania państwa. Waloryzacja składek na rachunkach Zakładu nie przedstawia się źle na tle produktów inwestycyjnych.

Wreszcie, marne świadczenia to efekt konstrukcji systemu o zdefiniowanej składce — mamy po prostu tyle, ile odłożymy. A jeśli odkładamy ok. ⅕ dochodów na okres sięgający już połowy czasu aktywności zawodowej, zwyczajnie nie mogą z tego wyjść poważne pieniądze. Jednocześnie z tego samego powodu budżet tej instytucji bilansuje się coraz lepiej i demografia nie musi go w dłuższej perspektywie rujnować.

Niedobory będą zawsze z szeregu powodów — choćby dlatego, że w momencie wyliczania emerytury nie uwzględnia się dalszego wzrostu długości życia. Nie trzeba się jednak spodziewać, że uczynią one z FUS worek bez dna. Zwłaszcza gdy z systemu znikną już uczestnicy rozliczani po staremu.

Wypłata świadczeń z własnych źródeł to konieczność, a nie szczególna przezorność!

Dlaczego to wszystko jest ważne? Nie opowiadajmy ludziom, że nasz system emerytalny nie działa — bo takie opinie budzą złudne nadzieje. Oznaczają, że ktoś będzie musiał go naprawić i jeszcze zadba o naszą przyszłość. Tutaj tymczasem nie ma czego naprawiać!

W ramach istniejącego rozwiązania jedynym wyjściem byłoby podniesienie składki. A to jest bardzo trudne do wyobrażenia zważywszy na peryferyjność i utrwalone zacofanie naszej gospodarki, a co za tym idzie, ogromne znaczenie niskich kosztów pracy. A zatem: warto odprowadzać składki do ZUS, ale koniecznie trzeba też budować własne zabezpieczenie — przypomnijmy, że reforma zakładała trzy filary! Wartość oszczędzania jest nie do przecenienia.

Bez względu na opinie na temat części repartycyjnej, wypłata świadczeń z własnego funduszu będzie konieczna. Do oszczędzania na emeryturę może posłużyć nam bardzo wiele produktów, zarówno oszczędnościowych, jak i inwestycyjnych. Rzućmy więc okiem na ubezpieczenie Prudential Emerytura bez Obaw oraz Nationale Nederlanden Sposób na przyszłość.

Jak działa polisa Prudential Emerytura Bez Obaw?

Ten produkt nabędziemy do wieku 65 lat na minimum 10 lat, jednocześnie umowa musi ulec rozwiązaniu, gdy skończymy 75. Jest to typowe ubezpieczenie na życie i dożycie. Sumę z tytułu dożycia ustalamy przy zawieraniu umowy i w czasie jej trwania opłacamy stosowne do niej składki. Minimalna ich wysokość to 165 zł miesięcznie.

W ubezpieczeniu Prudential Emerytura Bez Obaw możemy jednak liczyć także na premie roczne i końcowe. Choć nie jest to produkt inwestycyjny, to otrzymane od nas pieniądze oczywiście inwestowane będą, jednak na odpowiedzialność Towarzystwa, które może się z nami podzielić częścią zysków. Co roku publikowane są stawki procentowe premii rocznych odpowiednie do wybranego profilu oszczędzania. Do wyboru są dwa i raz powzięta decyzja nie podlega już zmianom. Zależą m.in. od oczekiwanej stopy zwrotu z lokowanych środków.

Na podstawie ustalonej gwarantowanej sumy z tytułu dożycia, premii rocznych, wysokości składek, okresu ubezpieczenia oraz stóp zwrotu z lokowania środków ustalana jest osobna premia końcowa. Prudential zastrzega jednak, że jedna i druga nie jest gwarantowana.

Rozwiązanie takie wydaje się koniec końców warte uwagi i łączy zalety bezpiecznego produktu na dożycie z inwestycyjnym, w którym wypłata świadczeń będzie nieco bardziej zyskowna. Ostateczne oceny i opinie zależą jednak od indywidualnych potrzeb. 

Gdy okres oszczędzania ulegnie zakończeniu, do klienta należy złożenie wniosku o wypłatę, która następuje w ciągu 14 dni. Możemy uzgodnić, czy wypłata świadczeń z polisy Emerytura bez Obaw ma być jednorazowa, przelewem na konto, czy też odbyć się w inny sposób. 

Oprócz tego mamy do dyspozycji cały szereg umów dodatkowych o funkcjach ochronnych. W tym poszerzających ochronę na życie, w razie poważnego zachorowania, niezdolności do pracy, pobytu w szpitalu, a także umożliwiających przejęcie opłacania składek. 

Warto przeanalizować, czy w naszej indywidualnej sytuacji w dłuższej perspektywie polisa zapewni nam wsparcie finansowe w czasie emerytury.

Nationale Nederlanden ma dla nas niejeden Sposób na Przyszłość

Ubezpieczenie Nationale Nederlanden Sposób na Przyszłość także jest produktem bardzo — a być może jeszcze bardziej — wszechstronnym, a w każdym razie takie opinie uzasadnia wielość umów dodatkowych. Obejmują one wszystkie typowe ryzyka. Mamy więc umowy dodatkowe na wypadek śmierci, a także nader szeroki wybór umów dodatkowych zdrowotnych, np. na wypadek poważnego zachorowania, poważnego inwalidztwa, w tym także ochronę zdrowotną dla dzieci. Poza tym w Nationale Nederlanden możemy objąć polisą nawet tak niechętnie traktowane przez ubezpieczycieli ryzyko jak cukrzyca. 

W tym momencie interesować nas będzie jednak umowa główna i produkty umożliwiające oszczędzanie, dzięki którym wypłata świadczeń na starość uzupełni nasze bazowe świadczenie z publicznego systemu repartycyjnego — według wszelkich prognoz niewystarczające z dość oczywistych, krótko już tu poruszonych powodów. 

Ubezpieczenie Nationale Nederlanden Sposób na Przyszłość także dostępne jest do wieku 65 lat. Umowa może trwać do 75, minimum 10 lat. To samo dotyczy inwestycyjnej, która jest typową polisą z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Tego rodzaju produkty wciąż mają różne opinie. Obciążają je problemy towarzyszące dystrybucji przed laty. Należy jednak stwierdzić, że jest to przeszłość i obszar ten został dużo skuteczniej uregulowany. Osobnym problemem pozostaje oczywiście kwestia ryzyka. Dziś także jest to zagadnienie czytelnie komunikowane klientom (inaczej niż dawniej) i nie powinno budzić emocji.  

Inwestowanie na emeryturę w praktyce

Klient cieszyć się będzie dużą swobodą inwestowania i nie wiążą go w tym zakresie żadne wstępne deklaracje. Może zmieniać poziom ryzyka i dowolnie przenosić aktywa pomiędzy funduszami bez żadnych opłat. Istnieje też możliwość częściowej wypłaty, a po dwóch latach można zawiesić składkę inwestycyjną na rok. Tym, którzy z programu inwestycyjnego korzystają już min. 6 lat, ubezpieczyciel dopłaci dodatkowo 1% wartości kolejnych składek. 

W ubezpieczeniu inwestycyjnym Nationale Nederlanden wypłata świadczeń będzie wypłatą wartości jednostek uczestnictwa obliczaną na podstawie ich cen i ilości w dniu zakończenia umowy. Przekazanie pieniędzy ma nastąpić w ciągu 20 dni od otrzymania przez ubezpieczyciela zawiadomienia o dożyciu do dnia zakończenia trwania polisy. 

Co istotne, ubezpieczenie Nationale Nederlanden Sposób na Przyszłość możemy rozszerzyć o jeszcze inne — nomen omen — sposoby na gromadzenie środków, przygotowane stricte z myślą o celu emerytalnym. Ten sam rachunek UFK możemy bowiem umieścić w ramach konta IKE lub IKZE. Ubezpieczyciel proponuje otwarcie i obsługę publicznego narzędzia wspierającego oszczędzanie w ramach trzeciego filaru.

Wypłata świadczeń wymaga tutaj dożycia ustalonego wieku 60 lat dla IKE, 65 lat dla IKZE) i spełnienie kilku prostych warunków. Kluczowe są jednak dodatkowe korzyści — w przypadku IKE możemy nie zapłacić podatku w ogóle. IKZE obciąży nas 10% podatkiem ryczałtowym, wcześniej jednak wysokość każdej wpłaty na rachunek obniża nam podstawę podatku dochodowego. Przypomnijmy tu, że — przynajmniej jak na razie — wypłata świadczeń emerytalnych z pierwszego (czy też po likwidacji OFE pierwszych dwóch razem) także jest opodatkowana i to wyżej. 

Które rozwiązanie wybrać?

Na takie pytanie nie da się udzielić dobrej odpowiedzi bez analizy indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Również wszelkie nieodniesione do nich opinie należy traktować z pewną rezerwą. Na podstawie krótkiej powyższej charakterystyki możemy jednak do pewnego stopnia stwierdzić, na co jesteśmy bardziej gotowi.

Za zaletę oferty Nationale Nederlanden Sposób na Przyszłość można zapewne uznać możliwość prowadzenia kont trzeciofilarowych. Co ważne, dostawcę tego rozwiązania można dowolnie zmieniać, więc po zakończeniu umowy polisy możemy, choć nie musimy, zasilać te rachunki nadal. Pru Emerytura Bez Obaw w ciekawy sposób łączy elementy polisy na dożycie z możliwościami inwestycyjnymi.

Ostatecznie najważniejszy jest efekt — a więc wypłata świadczeń dodatkowych pozwalających na spokojną starość. Nie warto odkładać oszczędzania na emeryturę na ostatnią chwilę. Przy obecnym poziomie świadczeń emerytalnych, odkładanie pieniędzy na przyszłość wydaje się po prostu koniecznością!

Sprawdź również porównanie ubezpieczenia Pru / Prudential Oszczędności bez Obaw i Sposób na przyszłość od NN.

Avatar
Piotr Czubiński, Autor w serwisie Rankingdobrychpolis.pl

Autor poradników i wpisów o ubezpieczeniach na życie, zdrowie i o ubezpieczeniach mieszkań i domów. Pracuję w ubezpieczeniach od 2001 roku i co ciekawe, nadal z zainteresowaniem śledzę zmiany w polisach. Ubezpieczenia są ważne, a jeszcze ważniejsze te dobrane dobrze. Zapraszam do polemiki!

Ikona waga

Wypełnij formularz i porównaj oferty ubezpieczeń na życie

Sprawdź z nami dopasowane oferty!

Strefa wiedzy