Ubezpieczenie na życie bez badań lekarskich — jak działa?

25.09.2023
31.08.2023
Ubezpieczenie na życie bez badań lekarskich — jak działa?

Chyba każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, jak działa ubezpieczenie na życie czy zdrowie. Mechanizm jest dość prosty. Jeśli dojdzie do zdarzenia, które przewiduje umowa ubezpieczenia (dzieje się tak np. w przypadku śmierci ubezpieczonego lub pogorszenia się jego stanu zdrowia wskutek chorób przewlekłych), towarzystwa ubezpieczeniowe godzą się na wypłatę świadczenia (na to, ile wyniesie wysokość odszkodowania, wpływa m.in. wysokość składki).

Zanim jednak zdecydujesz się na zawarcie umowy, musisz mieć na uwadze, że w branży ubezpieczeniowej powszechnie stosuje się ankiety medyczne, a jeśli zajdzie taka potrzeba – również badania lekarskie. Dzięki temu ubezpieczyciel zdobywa informacje na temat stanu zdrowia klienta. Czy możliwe jest ubezpieczenie na życie bez badań lekarskich?

Czytaj także: ubezpieczenie na życie bez ankiety medycznej to mit?

Ubezpieczenie na życie i badania lekarskie – dlaczego są ważne?

Badania lekarskie to niezwykle ważna kwestia z punktu widzenia ubezpieczyciela. Stanowią one swego rodzaju papierek lakmusowy, który ma za zadanie pokazać, jakie jest ryzyko, że ubezpieczyciel zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania w związku z wystąpieniem choroby u osoby ubezpieczonej.

Jakie badania lekarskie mogą zostać zlecone?

Rzecz jasna, nie da się udzielić na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi. Taki stan rzeczy wynika z bardzo prostej przyczyny. Zdrowie to tak ogólna kwestia, że nie sposób przeprowadzić jednego badania, które dałoby nam pełne informacje na temat stanu zdrowia danej osoby. Jeśli jednak weźmie się pod uwagę to, jakie schorzenia występują szczególnie często w społeczeństwach XXI wieku, okazuje się, że można wyróżnić kilka takich badań, które są zazwyczaj zlecane. Oto i one:

 • morfologia,
 • pomiar ciśnienia krwi,
 • badania moczu,
 • badanie EKG.

Warto wiedzieć: Nieprzypadkowo to właśnie badania krwi, moczu, EKG czy morfologia są zwyczajowo zlecane przez towarzystwa ubezpieczeniowe, które chcą poznać stan zdrowia swoich potencjalnych klientów. To właśnie dzięki tym badaniom można zdobyć wiele informacji na temat stanu zdrowia.

Ubezpieczenie na życie bez badań lekarskich – druga strona medalu

Zasadniczo, sposobem na szacowanie ryzyka związanego z ubezpieczeniem na życie lub zdrowie jest ankieta medyczna.

O co ubezpieczyciel może zapytać w ankiecie dotyczącej stanu zdrowia? Kwestionariusz składa się z szeregu pytań, w których prosi się przyszłego klienta o udzielenie m.in. takich informacji jak:

 • wykonane w przeszłości zabiegi, operacje chirurgiczne itp.,
 • choroby genetyczne w rodzinie,
 • wystąpienie w przeszłości takich chorób jak m.in.: udar mózgu, zawał serca, złamania czy urazy głowy (oraz, rzecz jasna, inne choroby przewlekłe),
 • informacja na temat hospitalizacji (ich powody itp.),
 • poziom cukru we krwi oraz informacja, skąd wynika taki stan rzeczy,
 • używki, w tym w szczególności palenie papierosów oraz spożywanie alkoholu (częstotliwość palenia/picia, czas trwania nałogu itp.),
 • długie okresy zwolnienia lekarskiego,
 • choroby nowotworowe, które występowały/występują w rodzinie.

To jeszcze nie wszystko, ponieważ trzeba mieć na uwadze, że w kwestionariuszach dotyczących stanu zdrowia często zamieszcza się również pytania dotyczące stylu życia. Chodzi tu np. o pytania związane ze sportami ekstremalnymi. Przykładowo, jeśli okaże się, potencjalny ubezpieczony uprawia dość ryzykowne hobby, w tym w szczególności sporty ekstremalne (wspinaczka górska czy sporty motorowe), może to wpłynąć na warunki, na jakich ostatecznie zaoferowana polisa.

Zwykle umieszczenie w ankiecie medycznej informacji na temat uprawiania sportów wyczynowych prowadzi do wzrostu kosztów polisy. Dlaczego? Cóż, odpowiedź na pytanie wydaje się dość prosta: jest tak ze względu na zwiększone ryzyko wypadków czy inwalidztwa.

Warto wiedzieć: Wykonanie badań zleconych przez towarzystwo ubezpieczeniowe jest z punktu widzenia potencjalnego klienta bezpłatne. Koszty w tym zakresie ponosi samo towarzystwo ubezpieczeniowe.

Łatwo możemy sobie wyobrazić, że brak takiej ankiety to ryzyko sytuacji, w której osoba świadoma swojego złego stanu zdrowia ukryłaby istotne informacje przed ubezpieczycielem. Niezależnie od intencji takiej osoby, z punktu widzenia ubezpieczyciela byłoby to działanie w celu wyłudzenia wysokiego odszkodowania.

Kiedy ubezpieczyciel może wymagać badań lekarskich?

Ubezpieczyciel może zażądać wykonania badań lekarskich w sytuacji, gdy powstaje uzasadniona wątpliwość co do aktualnego stanu zdrowia klienta oraz perspektyw na przyszłość. Wpływ na podjęcie decyzji o skierowaniu na badanie lekarskie mogą mieć takie czynniki jak np.:

 • obciążająca genetycznie historia chorób w rodzinie,
 • częste hospitalizacje w przeszłości.

Jeśli wyniki badań lekarskich okażą się prawidłowe, ubezpieczyciel nie będzie czynił żadnych przeszkód, by zawrzeć umowę.

Inaczej wygląda sytuacja, jeśli wyniki przeprowadzonych na zlecenie ubezpieczyciela badań lekarskich okażą się niejednoznaczne bądź dowiodą złego stanu zdrowia. W takiej sytuacji stosuje się jedno z dwóch rozwiązań:

 • nie dochodzi do podpisania umowy ubezpieczenia,
 • towarzystwo zdecyduje się zawrzeć umowę ubezpieczenia, aczkolwiek na innych, mniej korzystnych z punktu widzenia klienta zasadach. (Zwykle prowadzi to do zmiany warunków umowy w kwestii wysokości comiesięcznych składek). W ten sposób towarzystwo ubezpieczeniowe stara się jeszcze przed zawarciem umowy ubezpieczenia zdyskontować ryzyko wypłaty wysokiego odszkodowania.

Rzecz jasna, jeżeli klient nie zdecyduje się na wykonanie badań lekarskich, nie dojdzie wówczas do zawarcia umowy ubezpieczenia.

Łatwo można przewidzieć, że przynajmniej część klientów spróbuje podać w ankiecie medycznej fałszywe informacje. Jeśli chcesz podpisać umowę ubezpieczenia na życie lub zdrowie, musisz mieć na uwadze, że towarzystwo ubezpieczeniowe poprosi Cię o wypełnienie ankiety medycznej. Pamiętaj o tym, by podawać wyłącznie prawdziwe informacje na temat stanu zdrowia!

Ubezpieczenie bez badań lekarskich – czy takie ubezpieczenie na życie jest możliwe?

Zapewne kwestia tego, czy możliwe jest ubezpieczenie na życie bez badań lekarskich, to jedno z tych zagadnień, które powinny znaleźć się w sekcji „najczęściej zadawane pytania”. Jeśli Ty również się nad tym zastanawiasz, mamy dla Ciebie dobrą wiadomość – tak, jak najbardziej jest to możliwe.

Takie rozwiązanie dopuszcza się m.in. w przypadku polisy grupowej, tzn. takiej umowy ubezpieczenia, którą zawierają np. pracodawcy czy szkoły wyższe, by na preferencyjnych warunkach oferować swoim pracownikom lub studentom korzystne warunki polisy. (Rozumie się przez to m.in. niższe składki miesięczne, ale także komfort w postaci braku obowiązku przeprowadzania badań lekarskich). W takich sytuacjach ocena stanu zdrowia sprowadza się zwykle do standardowej procedury, jaką jest wypełnienie ankiety medycznej.

Ubezpieczenie na życie bez badań lekarskich – poznaj przykładowe oferty

Co ciekawe, istnieją takie ubezpieczenia, które nie wymagają badań lekarskich. Musisz jednak wiedzieć, ze zwykle mają one dość wąski zakres ochrony – oto przykłady:

 • PZU P Plus – polisa na życie i zdrowie dla osób od 16 do 69 r.ż. Jest to ubezpieczenie grupowe dla firm zatrudniających od 15 osób wzwyż. Jak już wiesz, w przypadku polis grupowych brak badań jest standardem;
 • Bezterminowe Ubezpieczenie na Życie „Moi Bliscy” (4Life Direct). Polisa na życie, w której klienta przed zawarciem umowy również nie prosi się o wypełnienie ankiety medycznej czy badania lekarskie. Jest to polisa bezterminowa do wysokości sumy ubezpieczenia 50 tys. zł (a zatem – dość niska suma ubezpieczenia);
 • Ubezpieczenie terminowe na życie Smart Life (Allianz) – wysokość odszkodowania zależy od tego, jaką sumę ubezpieczenia wybierze klient;
 • Grupowe ubezpieczenia na życie (Nationale Nederlanden) – polisa grupowa dla pracowników. Suma ubezpieczenia zależy od choroby (przykładowo, w przypadku nowotworów można liczyć na rekompensatę w wysokości max. 100 tys. zł).

Warto wiedzieć: Nawet jeśli znajdziesz produkt finansowy, jakim jest ubezpieczenie na życie bez badań lekarskich, nie oznacza to jeszcze, że ubezpieczyciel w żaden sposób nie zweryfikuje Twojego stanu zdrowia. Wręcz przeciwnie – w ankiecie medycznej, o której wspomnieliśmy już kilkukrotnie, trzeba zawrzeć kluczowe informacje o swoim stanie zdrowia. Takie rozwiązanie to standard w branży ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie na życie bez badań lekarskich. Podsumowanie

 • Badania lekarskie w branży ubezpieczeniowej to rozwiązanie mające na celu dokonanie oceny ryzyka wystąpienia chorób, które pogorszyłyby stan wnioskodawcy, doprowadzając tym samym do śmierci lub uszczerbku na zdrowiu, pobytu w szpitalu itp. Tymczasem, jak wiadomo, w ubezpieczeniu na zdrowie czy na życie to właśnie takie sytuacje upoważniają do wypłaty odszkodowania.
 • Przeprowadzenie badań lekarskich umożliwia ubezpieczycielowi zrozumienie tego, jaki jest stan zdrowia jego potencjalnego klienta. Informacje w tej kwestii są absolutnie niezbędne podczas tworzenia spersonalizowanych ofert ubezpieczeniowych. Generalnie, ogólna zasada jest dość prosta: im wyższe ryzyko zachorowania lub zgonu, tym wyższe zostaną naliczone składki z tytułu umowy ubezpieczeniowej. Dzięki temu można zoptymalizować ryzyko działalności towarzystwa ubezpieczeniowego.
 • Typowe badania medyczne, które mogą zostać zlecone przez towarzystwo ubezpieczeniowe, to m.in. analiza moczu, morfologia, pomiar ciśnienia krwi oraz EKG. Oczywiście, w bardziej nietypowych sytuacjach mogą zostać zlecone inne, mniej standardowe rodzaje badań.
 • Często okazuje się, że ubezpieczyciele stosują znacznie prostszą i mniej czasochłonną, choć nie tak precyzyjną metodę oceny stanu zdrowia klienta. Rozwiązaniem tym jest ankieta medyczna.
 • Podczas wypełnienia ankiety medycznej należy podawać wyłącznie prawdziwe informacje na temat stanu zdrowia. W przeciwnym wypadku trzeba liczyć się z tym, że prawo do odszkodowania przepadnie niezależnie od wysokości sumy ubezpieczenia (taką zasadę stosuje się zarówno w przypadku śmierci ubezpieczonego, jak i poważnego zachorowania). Co więcej, towarzystwa ubezpieczeniowe zastrzegają już na etapie umowy, że nie przyznają odszkodowania, jeśli okaże się, że podczas wypełniania ankiety medycznej zatajono informacje dotyczące stanu zdrowia.
 • Obowiązkowa ankieta medyczna to sposób na ochronę przed nieuczciwymi klientami. Jeśli stwierdzi się, że wnioskodawca mija się z prawdą, wypłata świadczenia zostanie wstrzymana.
 • Brak ankiety medycznej, która służy do oceny ryzyka ubezpieczeniowego, zwykle wiąże się z odmową podpisania umowy.
Ikona waga

Wypełnij formularz i porównaj oferty ubezpieczeń na życie

Sprawdź z nami dopasowane oferty!

Strefa wiedzy