Ubezpieczenie na życie bez ankiety medycznej to mit?

20.07.2023
03.07.2023
Ubezpieczenie na życie bez ankiety medycznej to mit?

Jak wiadomo, ubezpieczenie na życie pozwala zabezpieczyć finansowo swoich bliskich na wypadek własnej śmierci. Umożliwia również rekompensatę finansową, jeśli dojdzie do zgonu członka rodziny. Właściwie każde towarzystwo ubezpieczeniowe stara się dotrzeć do możliwie jak największej liczby klientów – dzięki temu może ono liczyć na zwiększenie przychodów. Trzeba jednak pamiętać, że przeciętna firma ubezpieczeniowa nie ma w zwyczaju „rozdawać na prawo i lewo” swoich produktów finansowych. Wręcz przeciwnie! Jedną z kwestii, o które może Cię zapytać ubezpieczyciel (i niemal na pewno to zrobi) przy zawieraniu ubezpieczenia, jest stan Twojego zdrowia. Procedura ta odbywa się poprzez wypełnienie ankiety medycznej. Czy możliwe jest ubezpieczenie na życie bez ankiety medycznej? Co taka ankieta medyczna zawiera? Odpowiedzi na te oraz inne pytania dotyczące polis znajdziesz w naszym tekście.

Ankieta medyczna – dlaczego jest istotna przy ubezpieczeniach na życie?

Ubezpieczenie na życie to jedna z form finansowego zabezpieczenia na wypadek zgonu. Zależność jest w tym przypadku bardzo prosta. Jeśli dojdzie do śmierci kogoś, kogo obejmuje ubezpieczenie na życie, wskazane przez nią osoby otrzymują pomoc w postaci wypłaty odszkodowania przewidzianego w umowie. Pozwala ono pokryć np. koszty związane z organizacją ceremonii pogrzebowej. Polisa na utratę życia to popularne rozwiązanie, które w swojej ofercie ma właściwie każde towarzystwo ubezpieczeniowe.

Firma oferująca produkty finansowe w postaci polis musi jednak kalkulować ryzyko ubezpieczeniowe i brać pod uwagę fakt, że zagrożenia życia to nie tylko (względnie) mało prawdopodobne wypadki samochodowe, pożary czy inne tragiczne w skutkach zdarzenia. W rzeczywistości bowiem trzeba brać pod uwagę również takie kwestie jak np. ryzyko zachorowania na zagrażające życiu choroby przewlekłe (nowotwory, schorzenia układu krążenia itp.). Nie bez znaczenia jest również ryzyko nagłego pogorszenia stanu zdrowia i zagrożenia życia wskutek zawału, udaru czy wylewu.

Co to oznacza z punktu widzenia ubezpieczyciela?

Odpowiedź na pytanie jest prosta. Nie wolno ignorować ryzyka ubezpieczeniowego, które – niedoszacowane – mogłoby spowodować nadmiernie wysokie koszty z tytułu wypłacanych świadczeń finansowych.

Jakie działania można podjąć, by temu zapobiec?

Towarzystwa ubezpieczeniowe stosują różne sposoby, by móc ograniczyć ryzyko (w pełni zlikwidować się go nie da). Powszechnym narzędziem są ankiety medyczne. O ich wypełnienie ubezpieczyciele proszą klientów jeszcze przed podpisaniem umowy ubezpieczenia.

Przeczytaj także: Karencja ubezpieczenia. Czym jest? Ile trwa?

Ubezpieczenie na życie – dlaczego stan zdrowia osoby ubezpieczonej jest tak istotny?

Polisa na życie z ankietą medyczną to praktyka stosowana przez towarzystwa ubezpieczeniowe, której celem jest pozyskanie aktualnych informacji na temat stanu zdrowia. Dzięki temu ubezpieczyciel jest w stanie oszacować ryzyko związane z objęciem ochroną ubezpieczeniową danego klienta. Rzecz jasna, życiem rządzi przypadek. Ze statystycznego punktu widzenia jednak sześćdziesięciolatek borykający się z rakiem (nawet, jeśli jest to chorobowa nowotworowa we wczesnym stadium) jest przeciętnie obarczony wyższym ryzykiem zgonu w porównaniu z trzydziestolatkiem, który nie ma chorób przewlekłych ani żadnych poważnych zachorowań w przeszłości.

Na podstawie udzielonych przez wnioskodawcę w ankiecie medycznej odpowiedzi ubezpieczyciel może dostosować warunki polisy na życie, zmniejszając lub podwyższając sumę ubezpieczenia, co wpływa na comiesięczne składki itp.

Ankieta medyczna jest z punktu widzenia ubezpieczyciela metodą oceny ryzyka związanego z udzieleniem polisy. To jeszcze nie wszystko, ponieważ dzięki ankiecie medycznej można zweryfikować, czy potencjalny klient zgłosił towarzystwu wszystkie kluczowe informacje o swoim stanie zdrowia. Łatwo możemy bowiem wyobrazić sobie sytuację, w której daną osobę dotknął problem – poważne zachorowanie. Abstrahując od powagi sytuacji, człowiek ów mógłby wykorzystać swój nienajlepszy stan do tego, by ukryć informację o swojej chorobie, doprowadzając tym samym do zawarcia umowy ubezpieczenia. Nawet z moralnego punktu widzenia byłoby to dyskusyjne zachowanie. Wypłata świadczenia pomogłaby pogrążonej w żałobie rodzinie uporać się z kosztami pochówku.

W związku z tym nie powinno nikogo dziwić, że ubezpieczenie na życie bez ankiety medycznej jest rzadko stosowaną praktyką. Ankieta medyczna, choć może wydawać się dość „prowizorycznym” sposobem na optymalizację ryzyka, jest jednak ważnym źródłem informacji dla ubezpieczyciela.

Czy ubezpieczenie na życie bez ankiety medycznej może być w ogóle korzystne?

W wielu przypadkach ubezpieczenie na życie bez ankiety medycznej jest wręcz niemożliwe, a oferty bez niej droższe i oferujące niższą sumę ubezpieczenia.

Warto wiedzieć ankieta medyczna to ważne źródło informacji dla ubezpieczyciela!

Jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe żąda od Ciebie – jeszcze przed podpisaniem umowy – danych na temat stanu zdrowia, nie traktuj tego jak nachalnej próby pozyskania informacji w celach marketingowych.

W rzeczywistości Twój stan zdrowia to jeden z najważniejszych parametrów wchodzących w skład ryzyka ubezpieczeniowego. Firma zajmująca się sprzedażą polis próbuje w ten sposób ograniczyć ryzyko wynikające z zawarcia umowy ubezpieczenia z danym klientem.

Złożoność ankiety medycznej zależy niejednokrotnie od rodzaju ubezpieczenia, zakresu ochrony, a także warunków umowy polisy. Jeżeli chcemy kupić polisę z wyższą sumą ubezpieczenia to nie tylko wypełnienie ankiety medycznej będzie konieczne. Często do zawarcia umowy nie dojdzie bez badań lekarskich.

Sprawdź również, jaki jest najkrótszy okres karencji w przypadku ubezpieczenia na życie.

O jakie informacje możesz zostać poproszony na etapie wypełniania ankiety medycznej?

Jak już, warunkiem niezbędnym do tego, by uzyskać ubezpieczenie na życie, jest rzetelne wypełnienie ankiety medycznej. Nie istnieje jeden uniwersalny wzór ankiety medycznej – formularze te będą wyglądały inaczej u różnych ubezpieczycieli. Co więcej, mogą pojawić się na nich różne pytania w zależności od tego, czy chcemy uzyskać standardowe ubezpieczenie na życie, czy też np. chcemy poszerzyć ochronę o polisę zdrowotną itp. W praktyce może się zdarzyć, że ubezpieczyciel ma odrębne formularze ankietowe na każde ubezpieczenie ze swojej oferty.

Praktyka pokazuje nam jednak, że jesteśmy w stanie wytypować co najmniej kilka kwestii, które są przedmiotem zainteresowania, jeśli chcemy podpisać umowę polisy na życie z towarzystwem ubezpieczeniowym. Oto i one:

 • poważne choroby, które wystąpiły w przyszłości (wraz z informacjami, czy zostały wyleczony lub nie),
 • przebieg hospitalizacji (o ile w ogóle wystąpiły)
 • odbyte zabiegi medyczne, operacje chirurgiczne itp.,
 • choroby najczęściej występujące wśród członków najbliższej rodziny. Jest to bardzo ważne, ponieważ na występowanie niektórych groźnych schorzeń mają wpływ również uwarunkowania genetyczne. A zatem, jeśli u Twoich rodziców, wujków czy dziadków wcześniej występowała choroba nowotworowa, towarzystwo ubezpieczeniowe weźmie to pod uwagę,
 • tryb życia, przez który rozumiemy w szczególności takie kwestie jak np. używki (palenie papierosów, spożywanie alkoholu), aktywności fizyczne i rodzaj wykonywanej pracy. (Przykładowo, większym ryzykiem utraty życia obarczona jest praca wykonywana przez kierowcę samochodu ciężarowego niż obowiązki pracownika biurowego).

Jeśli borykasz się z poważniejszymi problemami zdrowotnymi (lub po prostu masz podejrzenia, że Twój stan zdrowia jest daleki od ideału), może pojawić się u Ciebie pokusa udzielenia nieprawdziwych albo podkoloryzowanych informacji. Zdecydowanie nie warto tak robić. Dlaczego? Powód jest bardzo prosty. Jeśli tak postąpisz i ukryta przez ciebie choroba doprowadzi do Twojej śmierci, musisz liczyć się z tym, że nie dojdzie do wypłaty świadczenia.

Oto przykładowe pytania, jakie mogą się pojawić w ankiecie:

 1. Jaka jest przeciętna ilość spożywanego alkoholu tygodniowo/miesięcznie?
 2. Ile razy znalazłeś/aś się w szpitalu w ciągu ostatnich x lat?
 3. Czy stwierdzono u Pana/Pani nadciśnienie tętnicze?
 4. Proszę wypisać wszystkie regularnie zażywane leki?
 5. Czy miało u Pani/Pana miejsce – w ciągu ostatnich x lat – zdiagnozowanie nowotworu lub innej przewlekłej choroby?
 6. Czy w czasie ostatnich x lat otrzymał/a Pan/Pani zwolnienie lekarskie na okres dłuższy niż 14 dni? Jeśli tak, to z jakiego powodu?

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet medycznych opublikowanych przez wybrane towarzystwa ubezpieczeniowe działające w Polsce

Zanim jednak udasz się do towarzystwa ubezpieczeniowego, musisz być gotowy na to, że nie zawsze weryfikacja kończy się na badaniu ankietowym. W razie wątpliwości ubezpieczyciel może skierować Cię na badania lekarskie. Czasem konieczność badań pojawia się przy wysokich sumach ubezpieczenia, np. na milion złotych.

Warto wiedzieć – ubezpieczyciel może nie sprzedać polisy na życie bez badań lekarskich.

Jeśli okaże się, że towarzystwo ubezpieczeniowe ma zastrzeżenia co do Twojego stanu zdrowia, weryfikacja nie ograniczy się wyłącznie do ankiety medycznej. Oprócz tego możesz zostać skierowany na badania lekarskie, które dadzą pełniejsze informacje o stanie zdrowia.

Najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie na życie bez ankiety medycznej.

Czy wypełnienie ankiety medycznej jest konieczne do zawarcia umowy ubezpieczenia?

O ile ubezpieczenie bez badań lekarskich jest popularną praktyką, o tyle brak ankiety medycznej powinien wzbudzić nasz niepokój. Polisy bez ankiety zawsze obarczone są wyższym ryzykiem braku otrzymania świadczenia. Takie ubezpieczenie najpewniej będzie mieć wąski zakres ochrony i niską sumę ubezpieczenia.

O co ubezpieczyciel może pytać w ankiecie medycznej?

Podczas wypełniania ankiety medycznej zostaniesz zapytany nie tylko o historię choroby, którą przechodziłeś, ale także o swój tryb życia. Np. palenie papierosów, picie alkoholu oraz inne aktywności, które mogą potencjalnie zagrozić Twojemu życiu (w tym także uprawianie sportów ekstremalnych!).

Co się stanie, jeśli nie udzielę w ankiecie medycznej prawdziwych informacji?

Podawanie prawdziwych informacji jest nie tylko moralnie godne pochwały, ale stanowi również przejaw pragmatyzmu. W przeciwnym wypadku – jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe wykryje niezgodność (a z pewnością ma wypracowane praktyki w tym zakresie) – wsparcie finansowe po prostu przepadnie. Powody te sprawiają, że należy podawać prawdziwe informacje w ankiecie medycznej.

Podsumowanie

 • Ankieta medyczna, jaką ubezpieczyciel daje nam do wypełnienia, to sposób pozwalający na zabezpieczenie się przed nieuczciwymi klientami.
 • Jeśli ubezpieczyciel ma wątpliwości dotyczące stanu zdrowia, może wymagać badań lekarskich w celu zdobycia wiedzy o stanie zdrowia wnioskodawcy. Nie musisz jednak obawiać się o koszty z tego tytułu, ponieważ to ubezpieczyciel finansuje badania lekarskie.
 • Badania lekarskie zlecane przez ubezpieczyciela możemy porównać do… weryfikacji klienta w BIK przez bank. W obydwu przypadkach ocenia się ryzyko udzielenia produktu finansowego klientowi.
 • Jeżeli okaże się, że do śmierci osoby ubezpieczonej doszło wskutek choroby, która została zatajona podczas wypełniania ankiety medycznej, ubezpieczyciel nie zgodzi się na wypłatę świadczenia.
 • Jeśli u wnioskodawcy zostanie stwierdzone np. podwyższone ryzyko chorób układu krążenia, nie oznacza to jeszcze, że niemożliwy będzie zakup ubezpieczenia. Z drugiej jednak strony gorsze mogą być warunki ochrony – rozumiemy przez to w szczególności wyższy koszt ubezpieczenia (wysokość składki). Rozwiązania w tej kwestii mogą różnić się w zależności od oferty konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego.
Ikona waga

Wypełnij formularz i porównaj oferty ubezpieczeń na życie

Sprawdź z nami dopasowane oferty!

Strefa wiedzy